Općinski akti PDF Ispis E-mail

documentsPROSTORNI PLAN UREĐENJA I IZMJENE (2014. god)

documentsII. IZMJENE PROSTORNOG PLANA (2017. god)

documentsIII.IZMJENE PROSTORNOG PLANA (2020. god)

 

pdf buttonSTATUT OPĆINE HERCEGOVAC

pdf buttonIZMJENE I DOPUNE STATUTA

pdf buttonPOSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA (2018.god.)

pdf buttonPOSLOVNIK OPĆINE HERCEGOVAC (2009. god)

pdf buttonSTRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE HERCEGOVAC ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.

pdf buttonPRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

pdf buttonODLUKA O RADNOM VREMENU

pdf buttonPRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JUO

pdf buttonPROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

pdf buttonPROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNU NALOGA ZA SLUŽBENI PUT

newEVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

documentsPOLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA I-VI 2020.GODINE

documentsIV.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2020.GODINU

documentsIII.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2020.GODINU

pdf buttonIII. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020.GODINU

pdf buttonII. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020.GODINU

pdf buttonREGISTAR UGOVORA 01.01. DO 15.05.2020.

documentsII.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2020.GODINU

documentsI.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2020.GODINU

documentsPRORAČUN ZA 2020.GODINU

newREGISTAR IMOVINE 31.12.2019.

pdf buttonODLUKA O RAZVRSTAVANJU DUGOTRAJNE IMOVINE U PROIZVEDENU DUGOTRAJNU IMOVINU

documentsGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

documentsFINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019.GODINU

pdf buttonI.IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020.GODINU

pdf buttonPLAN NABAVE ZA 2020.GODINU

pdf buttonREGISTAR UGOVORA ZA 2019.GODINU

pdf buttonPOPIS KORISNIKA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA 2019.GODINU

documentsPRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020.GODINU

documentsIV.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

documentsPOLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I.-VI. 2019.

pdf buttonVI.IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019.GODINU

pdf buttonV.IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019.GODINU

pdf buttonIV.IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019.GODINU

pdf buttonIII.IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019.GODINU

pdf buttonII.IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019.GODINU

pdf buttonI.IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019.GODINU

pdf buttonREGISTAR UGOVORA 01.01.2019. DO 09.05.2019.

pdf buttonPLAN NABAVE ZA 2019.GODINU

documentsIII.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

documentsII.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

documentsI. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

documentsPRORAČUN ZA 2019. GODINU

documentsGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018.GODINU

documentsFINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018.GODINU

documentsIV. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

documentsIII. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

documentsPRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

documentsPOLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2018. GODINU

pdf buttonREGISTAR UGOVORA ZA 2018.

pdf buttonVIII. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

pdf buttonVII. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

pdf buttonVI. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

pdf buttonV. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

pdf buttonIV.IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018.GODINU

documentsII.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

documents I. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2018.GODINU

documentsPRORAČUN ZA 2018. GODINU

documentsGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU

pdf buttonEVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA 2017.

pdf buttonPOPIS KORISNIKA BESPOVRATNIH SREDSTAVA, SPONZORSTVA I DONACIJA

pdf buttonREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2017. GODINI

pdf buttonREGISTAR UGOVORA O NABAVI MALE VRIJEDNOSTI U 2017. GODINI

documentsFINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

documentsV.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU

documentsIV.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU

documentsIII.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

documentsII.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

documentsPOLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2017. GODINU

documentsPRORAČUN ZA 2017. GODINU

pdf buttonII. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

documentsI.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.

pdf buttonV.IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2017.

pdf buttonIV.IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2017.

documentsIII.IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2017.

pdf buttonII. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2017.

pdf buttonI. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2017.

pdf buttonPLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

pdf buttonPRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2017

pdf buttonOPĆI DIO

pdf buttonPOSEBNI DIO

 

documentsGODIŠNJI OBRAČUN ZA 2016. GODINU

documentsOBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU

pdf buttonREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2016.GODINU

pdf buttonREGISTAR UGOVORA O NABAVI MALE VRIJEDNOSTI (BAGATELNA NABAVA) ZA 2016. GODINU

documentsPRORAČUN ZA 2016.GODINU

pdf buttonODLUKA O III. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2016. GODINU

pdf buttonOPĆI DIO

pdf buttonPOSEBNI DIO

documentsPOLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

documentsII. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

pdf buttonODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

pdf buttonOPĆI DIO

pdf buttonPOSEBNI DIO

pdf buttonIII. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE HERCEGOVAC ZA RAZDOBLJE 2016. DO 2018. GODINE

pdf buttonIZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2016. DO 2018. GODINE

 

documentsGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

documentsFINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.GODINU

pdf buttonEVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2015.GODINU

pdf buttonPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA ZA 2015.GODINU

pdf buttonREGISTAR JAVNE NABAVE

documentsIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

 

pdf buttonPREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2014.GODINU

pdf buttonREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORATUMA ZA 2014. GODINU

 

documentsIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015.GODINU

documentsPOLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

 

pdf buttonIZMJENE PRORAČUNA ZA 2015.GODINU

documentsGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2014. GODINU

documents FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014.GODINU

documentsPROSINAC 2014./SIJEČANJ 2015.

 

pdf buttonPRORAČUN ZA 2015. GODINU

pdf buttonODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

pdf buttonOPĆI DIO

pdf buttonPOSEBNI DIO

 

documentsPOLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014.GODINU

pdf buttonODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA ZA 2014.GODINU

pdf buttonKRATKE IZMJENE

 

pdf buttonIZMJENE PRORAČUNA ZA 2014.GODINU

pdf buttonOPĆI DIO

pdf buttonPOSEBNI DIO

pdf buttonODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2014. GODINU

pdf buttonOPĆI DIO

pdf buttonPOSEBNI DIO

pdf buttonPRORAČUN OPĆINE ZA 2014.GODINU

pdf buttonPRORAČUN 1.DIO

pdf buttonPRORAČUN 2.DIO

pdf buttonODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

pdf buttonRAZVOJNI PROGRAMI 1

pdf buttonRAZVOJNI PROGRAMI 2

pdf buttonRAZVOJNI PROGRAMI 3

pdf buttonRAZVOJNI PROGRAMI 4

pdf buttonIZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

documentsGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

pdf buttonPROCEDURA OBRAČUNA I NAPLATE POTRAŽIVANJA

pdf buttonPRORAČUN OPĆINE ZA 2013. GODINU

pdf buttonIZMJENE PRORAČUNA OPĆINE ZA 2013. GODINU

pdf buttonOPĆI DIO

pdf buttonPOSEBNI DIO

pdf buttonODLUKAO IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZA 2013. GODINU

pdf buttonJAVNA NABAVA - SUKOB INTERESA

pdf buttonPRORAČUN OPĆINE ZA 2012. GODINU

pdf buttonIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

pdf buttonIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

pdf buttonGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2012.GODINU

pdf buttonOSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2012. OPĆI DIO

pdf buttonOSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2012. POSEBNI DIO

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld