Općina Hercegovac
ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE PDF Ispis E-mail
Srijeda, 20 Prosinac 2017 12:38

Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj dodjelu financijske potpore za organizaciju manifestacije „Dani hrvatskog pučkog teatra“ u 2018. godini.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 20. siječnja 2018. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC A1 - PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC A2 - PRORAČUN PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC A3 - IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC A4 - IZJAVA O PARTNERSTVU

OBRAZAC B1 - UGOVOR O FINANCIRANJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC B2 - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 

ODLUKA O ODOBRAVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 
OBAVIJEST UDRUGAMA PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 18 Prosinac 2017 08:42

Obavještavamo udruge koje su ostvarile pravo na financijska sredstva putem raspisanih javnih poziva Općine Hercegovac da sa dužne dostaviti opisno i financijsko izvješće do 31. siječnja 2018. za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017  Udruga se obvezuje izvješća podnositi na Obrascu B2-Izvještaj o izvršenju programa/projekta i priložiti dokaze o nastanku troška podmirenog iz sredstava proračuna Općine Hercegovac (preslike faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokaze o plaćanju istih (preslike naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).
Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, videozapisi, fotografije i drugo.

pdf buttonOBRAZAC

 
GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA PDF Ispis E-mail
Srijeda, 06 Prosinac 2017 14:12

Načelnik Općine Hercegovac je na temelju članka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15), članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Hercegovac (Službeni glasnik broj 3/16) i članka 47. Statuta Općine Hercegovac utvrdio Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva Općine Hercegovac u 2018. godini namijenjenih financiranju udruga.

pdf buttonGODIŠNJI PLAN

 
NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE U LAG-U MOSLAVINA PDF Ispis E-mail
Utorak, 21 Studeni 2017 15:03

Lokalna akcijska grupa „Moslavina" raspisuje natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog suradnika u LAG-u – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme

Radni odnos za mjesto stručnog suradnika u LAG-u „Moslavina" zasniva se na određeno vrijeme, na rok od tri godine (od 1.1.2018. do 31.12.2020.), uz probni rok u trajanju od 6 mjeseci.  Radni odnos zasniva se za potrebe provođenja LEADER mjere iz Programa ruralnog razvoja.

pdf buttonNATJEČAJ

 
OBAVIJEST PDF Ispis E-mail
Subota, 18 Studeni 2017 00:00

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje
O B A V I J E S T
o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac.

OBAVIJEST

 
III. SJEDNICA VIJEĆA PDF Ispis E-mail
Srijeda, 15 Studeni 2017 00:00

Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća

s a z i v a

                 3. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 20. studeni 2017.g. (ponedjeljak) s početkom u 17;00 sati u prostoriji za sastanke Hrvatskog doma u Hercegovcu.

POZIV

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld