Općina Hercegovac
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE UDRUGAMA U KULTURI OPĆINE HERCEGOVAC U 2018. PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 29 Siječanj 2018 11:51

Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi Općine Hercegovac u 2018. godini na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 01. ožujka 2018. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC A1

OBRAZAC A2

OBRAZAC A3

OBRAZAC A4

OBRAZAC A5

OBRAZAC B1

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA 2018.GODINU

 
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE UDRUGAMA GRAĐANA U 2018. PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 29 Siječanj 2018 11:44

Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama građana u 2018. godini na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 01. ožujka 2018. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC A1

OBRAZAC A2

OBRAZAC A3

OBRAZAC A4

OBRAZAC A5

OBRAZAC B1

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA 2018. GODINU

 
5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PDF Ispis E-mail
Srijeda, 24 Siječanj 2018 10:02

Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća

s a z i v a

                 5. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 30. siječnja 2018.g. (utorak) s početkom u 15;00 sati u prostoriji za sastanke Hrvatskog doma u Hercegovcu.

pdf buttonPOZIV

 
ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE PDF Ispis E-mail
Srijeda, 20 Prosinac 2017 12:38

Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj dodjelu financijske potpore za organizaciju manifestacije „Dani hrvatskog pučkog teatra“ u 2018. godini.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 20. siječnja 2018. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC A1 - PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC A2 - PRORAČUN PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC A3 - IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC A4 - IZJAVA O PARTNERSTVU

OBRAZAC B1 - UGOVOR O FINANCIRANJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC B2 - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 

ODLUKA O ODOBRAVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 
OBAVIJEST UDRUGAMA PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 18 Prosinac 2017 08:42

Obavještavamo udruge koje su ostvarile pravo na financijska sredstva putem raspisanih javnih poziva Općine Hercegovac da sa dužne dostaviti opisno i financijsko izvješće do 31. siječnja 2018. za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017  Udruga se obvezuje izvješća podnositi na Obrascu B2-Izvještaj o izvršenju programa/projekta i priložiti dokaze o nastanku troška podmirenog iz sredstava proračuna Općine Hercegovac (preslike faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokaze o plaćanju istih (preslike naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).
Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, videozapisi, fotografije i drugo.

pdf buttonOBRAZAC

 
GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA PDF Ispis E-mail
Srijeda, 06 Prosinac 2017 14:12

Načelnik Općine Hercegovac je na temelju članka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15), članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Hercegovac (Službeni glasnik broj 3/16) i članka 47. Statuta Općine Hercegovac utvrdio Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva Općine Hercegovac u 2018. godini namijenjenih financiranju udruga.

pdf buttonGODIŠNJI PLAN

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld