Općina Hercegovac
JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POLJOPRIVREDNICIMA PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 20 Veljača 2017 14:09
Općina Hercegovac je raspisala Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije poljoprivrednicima iz proračuna Općine Hercegovac za 2017. godinu.
Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Hercegovac, a najkasnije do 15. studenog 2017. godine. Prijavu na Javni poziv možete napraviti sukladno slijedećoj dokumentaciji:
 
NATJEČAJI ZA UDRUGE U KULTURI I UDRUGE GRAĐANA PDF Ispis E-mail
Petak, 27 Siječanj 2017 00:00
Općina Hercegovac je dana 27. siječnja 2017. godine raspisala natječaj za  udruge u kulturi i udruge građana kako slijedi:
a) Udruge u kulturib) Udruge građana


Svaka prijava na Javni natječaj mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:

Bodovanje pristiglih programa i projekata vršit će se prema Obrascu ocjene kvalitete vrijednosti programa ili projekta.

Za programe i projekte udruga koji će biti odabrani za financiranje, potpisivat će se Ugovor o financiranju udruga.

Udruge čiji će programi i projekti biti financirani, morat će izvještavati o realizaciji svojih projekata Obrazac B2- Izvještaj o izvršenju programa ili projekta.

Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj ističe dana 28. veljače 2017. godine.

 
OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PDF Ispis E-mail
Petak, 27 Siječanj 2017 09:00

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 78/15), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 47. Statuta Općine Hercegovac („Službeni glasnik Općine Hercegovac“ br. 1/13 ), Načelnik Općine Hercegovac donosi

 

 

ODLUKU

o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za

II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hercegovacpdf buttonODLUKA

 
GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA PDF Ispis E-mail
Utorak, 03 Siječanj 2017 00:00

Na temelju članka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) i članka 47. Statuta Općine Hercegovac Općinski načelnik Općine Hercegovac (Službeni glasnik broj 2/09) donio je

GODIŠNJI PLAN

raspisivanja natječaja i javnih poziva Općine Hercegovac u 2017. godini

 

pdf buttonGODIŠNJI PLAN ZA 2017.GODINU

 
II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC PDF Ispis E-mail
Srijeda, 18 Siječanj 2017 09:23

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac, kao nositelj izrade, objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI

II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC

 

pdf buttonOBAVIJEST

 
21.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PDF Ispis E-mail
Utorak, 27 Prosinac 2016 08:28

Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća

s a z i v a

                 21. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 28. prosinca 2016.g. (srijeda) s početkom u 13;00 sati u prostoriji za sastanke Hrvatskog doma u Hercegovcu.

 

pdf buttonPOZIV

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld