Općina Hercegovac
14.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 27 Svibanj 2019 00:00

Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća

s a z i v a

                 14. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 30. svibnja 2019.g. (četvrtak) s početkom u 19;00 sati u sali za sastanke Općine Hercegovac (Moslavačka 150).

POZIV

 
OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 02 Svibanj 2019 10:03

Temeljem članka 29. stav. 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18) i članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac, broj 1/18) Općinski načelnik Općine Hercegovac daje sljedeću

OBAVIJEST

o početku javnog uvida u prijedlog

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

 

1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države (u daljnjem tekstu: Prijedlog programa) upućuje se na javni uvid radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

2. Javni uvid u Prijedlog Programa trajat će 15 dana, a provest će se u periodu od 03. svibnja 2019. godine do 17. svibnja 2019. godine, u prostorijama Općine Hercegovac, Moslavačka 150, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati, a isti će biti objavljen na mrežnim stranicama Općine Hercegovac, www.opcinahercegovac.hr, pod rubrikom oglasna ploča.

Više...
 
PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 02 Svibanj 2019 08:50

OPĆINA HERCEGOVAC

Više...
 
OSIGURANJE USJEVA PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 25 Travanj 2019 11:51

Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva Klasa: 402-07/19-01/09, Urbroj: 2123/03-02-19-1, općinski načelnik raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje

premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta

poljoprivrednim proizvođačima sa područja

Općine Hercegovac u 2019.g 

 

  1. I.Predmet javnog poziva:

        

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Hercegovac u 2019.g.

 

pdf buttonJAVNI POZIV ZA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA

 

 
STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 25 Travanj 2019 11:37

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17), članka 46. Statuta Općine Hercegovac („Službeni glasnik Općine Hercegovac“ broj 1/18) i nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Hercegovac donosi

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac

 

pdf buttonODLUKA

 
ODLUKA O NEODRŽAVANJU IZBORA PDF Ispis E-mail
Utorak, 16 Travanj 2019 11:08

Na osnovi članaka 21. i 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Općinsko izborno povjerenstvo Općine Hercegovac na sjednici održanoj 16.04.2019. godine donijelo je

ODLUKU O NEODRŽAVANJU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA/PREDSTAVNIKA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI HERCEGOVAC

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld